ODS logo

.
..:: MS ODS KOLÍN

.........Zadlužování Středočeského kraje je nutné zastavit
.........Podpořte ODS v krajských volbách na podzim 2012

  Vítejte na stránkách místního sdružení ODS KOLÍN
Vítejte na stránkách místního sdružení ODS KOLÍN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Pište nám na adresu:
odskolin@seznam.cz
 
   
Zákaz hracích automatů a pití alkoholu na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvu města Kolína se povedl husarský kousek, kterému se obecně říká "rozdělit bazén na část, kde se smí močit do vody, a část, kde se močit nesmí". Tak bych zřejmě co nejpřesněji definoval odsouhlasení těchto vyhlášek.

Přiznávám, že mě osobně herny, a zejména společnost pohybující se kolem nich, vadí. Tlupy opilých bezdomovců a jiné vybrané společnosti jistě nepatří do center měst, ke školám, školkám apod. V demokratické společnosti není možné, aby byl podnikatel diskriminován jen pro své zaměření na hrací automaty v lokalitě, kterou zastupitelstvo určilo jako nevhodnou. Stejně tak zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích zavání prohibicí, která nikdy neměla očekávaný účinek.

Městská pokladna bude chudší údajně o sedm až osm milionů korun a několik podnikatelů přijde o své živobytí. Gambleři se přesunou do jiných lokalit, alkoholiky bez jakéhokoliv příjmu a bydliště může obecní policie pokutovat do výše 30 tisíc korun.

Obecní policie má právo zasáhnout zákonnými prostředky i bez výše uvedených vyhlášek. Pokud někdo namítne, že z finančních důvodů není možné periodicky kontrolovat problémové lokality, mám řešení : "Nepůjčovat strážníky do okolních obcí a zisk městské pokladny z hazardu investovat do ochrany zákona a pořádku prostřednictvím obecní policie, prevence a terénních pracovníků."

M. Hula

   
Arogance moci na Středočeském hejtmanství

Zastupitelstvo Středočeského kraje si dle zákona o krajích zřizuje jako svůj poradní orgán kontrolní a finanční výbor. Zřízení těchto výborů je povinné, možnost zřízení dalších výborů je na zvážení vedení kraje. V současné době je kontrolní výbor našeho kraje jedenáctičlenný, zastoupeni jsou čtyři členové KSČM, tři členové ODS, tři ČSSD a jeden za Nezávislé starosty. Předsedkyní je členka ODS Dagmar Nohýnková. Od začátku volebního období současného vedení kraje (podzim 2008) je práce kontrolního výboru zajímavá a tento výbor přijímá svá usnesení jednomyslně a nepraktikuje politické hrátky. Jeho úkolem je kontrolovat výběrová řízení, chod příspěvkových zařízení, kontrola usnesení z jednání rady a zastupitelstva kraje a spousta dalších činností samosprávného působení kraje a jeho institucí. Plán práce výboru schvaluje na svém zasedání zastupitelstvo kraje. Výbor zasedá pravidelně jednou měsíčně a vždy jsou na jeho jednání zváni vedoucí odborů, ředitelé organizací kraje, pro svou práci si výbor vždy žádá potřebné materiály atd. Takto by to mělo být a i bylo. Bylo do posledního jednání, které se konalo 11. listopadu 2011. I v tento den s magickým datem se sjeli členové výboru (Mladá Boleslav, Dobříš, Příbram, Rakovník, Slaný, Kolín…) na jednání, ale nikdo nepřinesl materiály. Co se stalo? Údajně materiály nedoručil zastupující ředitel krajského úřadu. Členové výboru tedy po něm žádali vysvětlení. Dostalo se jim záhy. Pan hejtman MUDr. David Rath nedal pokyn k předání materiálů. On neschválil předání materiálů. Co to je za novou kompetenci? Co tají před kontrolním výborem? Vždyť nebyly požadovány žádné kontroverzní materiály, nic důležitého. Vůdce zkrátka musí vědět vše. Jsem členem kontrolního výboru druhé volební období, ale takovéto pohrdání časem a prací lidí, takovouto aroganci moci, to jsem opravdu zažil poprvé. Jednomyslně výbor přijal usnesení proti porušování zákona ze strany vedení úřadu a pana hejtmana. Uvidíme, co se bude dít dál, co pan hejtman předvede a co na toto počínání řeknou jeho koaliční kolegové z KSČM.

Mgr. Martin Špinka

   
Ceremoniál Spolkové rady Kolína
Ceremoniál Spolkové rady Kolína

Ve středu 26. října se v obřadní síni kolínské radnice konal ceremoniál Spolkové rady Kolína u příležitosti letošního 750. výročí od nejstarší dochované zmínky o původně královském městě. Za konšelským stolcem v historických křeslech tentokrát mezi vyvolenými seděli Miroslav Kulhánek a Eva Tichá, kteří společně podepsali mimořádné vydání Kolínských pojmů. Uchováním tohoto památečního dílu městské encyklopedie pro příští generace byla pověřena Eva Kopáčková, členka Zastupitelstva města a předsedkyně komise Rady města, sedící v purkmistrovském křesle. Znak byl městu schválen výnosem c.k. ministerstva dne 25. května 1910 a protože po stoletém používání různých verzí se nyní připravuje nová modifikace, byla současná modifikace městského znaku zavitrinována vedle ostatních insignií. Odemknutím městské insignační vitrínu byl pověřen Miloslav Olmr. Na závěr ceremoniálu podepsala historickou pamětní knihu jako první Věra Čmejrková, následována dalšími činovníky spolkové a městské obce.
Celý ceremoniál uváděl a krátkou zprávu sepsal Aleš Zahajský.

   
Tisková zpráva klubu ODS
Sedm set tisíc korun z krajských peněz na vinobraní Davida Ratha

Vinobraní je tradičním vyvrcholením celoroční snahy vinařů. Ačkoli střední Čechy nelze srovnávat s vinařskými oblastmi na Moravě, i zde jsou známá místa, kde se oslavy vína konají. Například v Mělníku nebo na hradě Karlštejně. Nyní k nim přibude vlastní podnik Davida Ratha - Vinobraní v Kutné Hoře. Letos bude daňové poplatníky stát sedm set tisíc korun.

"Skutečnost, že si hejtman Rath chce uspořádat jako správný velmož 'své' vinobraní, byť Kutná Hora nepatří k tradičním vinařským oblastem, by ještě nebyla tak zarážející. Horší je, že se na jeho popud stal kraj hlavním pořadatelem a také hlavním zdrojem peněz. V Kutné Hoře se tak vyčepuje nejen hezkých pár sudů vína a burčáku, i když nevím, jestli z místních vinic, ale také sedm set tisíc korun z krajského rozpočtu," uvedl předseda středočeské ODS a krajský zastupitel Petr Bendl.

Podle něho není problém v podniku jako takovém, ale ve způsobu jeho financování. To by měli obstarat z velké části profesní organizace vinařů, prodejci, sponzoři, město a další, kdo se na vinobraní budou podílet, ale rozhodně ne kraj. Ten určitě může přispět nějakou částkou například na kulturní program, ale neměl by nést hlavní část nákladů. Zvlášť v situaci, kdy si sociálně demokratické vedení neustále stěžuje na nedostatek peněz a kraj zadlužuje na roky dopředu.

"Takhle je z toho jen další placená propagace osoby pana hejtmana, bohužel opět za krajské peníze. Možná, kdybychom toza poslední tři roky všechno sečetli, zjistili bychom, že je David Rath nejdražší modelkou v České republice," dodal Bendl.

   
Setkání členů komisí za ODS

Členská základna občanských demokratů byla vždy výbornou zásobárnou pro obsazení komisí městské rady. Předsedkyně klubu zastupitelů PharmDr. Eva Kopáčková si proto pozvala na jednání klubu ODS jednotlivé členy komisí podle programu Zastupitelstva města. První schůze rozšířeného klubu se konala 16. června 2011. Účastníci rozebírali personální složení komisí Rady města, významné body programu zasedání 27.6. a problematiku veřejných záležitostí v Kolíně a samosprávy městské obce.

   
 
Modrý den s ODS a ECR
Modrý den s ODS a ECR
O posledním květnovém víkendu se za podpory MUDr.Milana Cabrnocha, Evropských konzervativců a reformistů, a Občanské demokratické strany uskutečnily již tradiční plavby parníkem s ODS po Labi. Plavby se zůčastnilo přes 700 lidí, během plavby hrála na lodi Král Jiří příjemná hudba a výletníci měli možnost pohovořit s europoslancem Milanem Cabrnochem a zástupci kolínské ODS.
   
 
Jednání komise výstavby a rozvoje města
Aleš Zahajský
Dne 20.dubna 2011 se sešla na radnici komise výstavby a rozvoje města k řádnému jednání, kterého se zúčastnili také členové ODS Petr Linart a Aleš Zahajský. Rada města uložila komisi projednat situaci torza kostela "Všech svatých", za nádražím. Vzhledem k tomu, že každé řešení od II. světové války zdevastovaného objektu vyžaduje větší investici, nemohli se členové na řešení shodnout. Teprve až někdo schopný sežene na akci peníze, lze jednat o rozsahu rekonstrukce. Stavební komise delegovala některé své členy do výroční poroty "Stavba roku". Mezi nominovanými stavebními díly se z kolínských staveb, na kterých se podíleli členové ODS, ocitly: 400 metrový atletický ovál v Borkách, vestavba běžeckého tunelu pod tribunu Zimního stadionu, rekonstrukce sídla Městského tepelného hospodářství v Klenovecké ulici, oprava budovy Tatradomů v Ovčárecké ulici nebo mimoúrovňová křižovatka na západním úseku obchvatu.
   
Modrý den s ODS a ECR

Vážení,
jménem předsedy OS ODS Kolín pana MUDr. Milana Cabrnocha si Vás dovolujeme pozvat na akci Modrý den s ODS a ECR, která se uskuteční v sobotu 28. května 2011 od 10 hodin na Kmochově ostrově v Kolíně. Budeme se těšit na Vaši účast!

   
Tisková zpráva

Ve středu 20. října 2010 sněm MS ODS Kolín zvolil nového předsedu a novou radu místního sdružení ODS v Kolíně.
Předsedou rady se stal Martin Smetana, místopředsedkyní Petra Linhartová, na pozice členů rady byli zvoleni Václav Volný, Ondřej Bubník a David Schiller.
Nově zvolená rada je tak důkazem, že se ODS v Kolíně podařilo ukončit vnitřní rozpory. Předseda rady Martin Smetana uvedl: "ODS je v Kolíně jednotná a může se plně soustředit na práci v zastupitelstvu města v zájmu občanů."

Rada dále poděkovala všem voličům, kteří přišli k volbám a dali své hlasy Občanské demokratické straně.

 
Dětský den v areálu Vodního světa
Dětský den - Vodní svět Kolín
V neděli 10. října uspořádala kolínská ODS malý dětský den v areálu Vodního světa. Počasí nám opět přálo a přilákalo velké množství návštěvníků. K dispozici byl nejen skákací hrad ale i dopravní hřiště. K dobré zábavě významně přispěl svou hudbou a zpěvem Jaroslav Zinzer, kterého doplňoval i Jakub Plašil. Stejně jako v sobotu na parníku, i v neděli na dětském dnu navíc jezdil Kolínem ozdobený vláček o který byl také nebývalý zájem.
   
 
Plavby lodí Král Jiří
Parník ODS
Sluníčko nás přivítalo i v sobotu 9. října na Kmochově ostrově, kde se konaly Tradiční plavby po Labi. Loď Král Jiří vyplula celkem šestkrát. Každá plavba byla plně obsazena a zpříjemněna hudebním doprovodem v podání jednoho z kandidátů, Jardy Zinzra. Čekání mezi plavbami si návštěvníci mohli zkrátit jízdou na mašince, která neustále pendlovala uličkami Kolína. Opět vydařený den.
   
 
Řepařská drážka
Řepařská drážka
1. říjnové sobotní odpoledne jsme strávili na Kolínské řepařské drážce v Sendražicích. Krásné počasí přilákalo spoustu návštěvníků na projížďku vlakem. Děti si mohly mezi jízdami zaskákat na skákacím hradu a trampolíně. Vláček vyjel na svoji pravidelnou cestu na Výrovnu celkem čtyřikrát a pokaždé byl plně obsazený.
   
 
Porcování evropského medvěda pokračuje
EU vlajka

Brusel, 7. října 2010 -- Neblahé dědictví bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly stále zbytečně odsává peníze z rozpočtu Evropské unie. Evropský parlament dnes schválil vyplacení další podpory z tzv. globalizačního fondu, tentokrát pro Dánsko a Španělsko.

Fond pro přizpůsobení se globalizaci vznikl v roce 2005 a měl zmírňovat následky přesunu výroby z členských států EU do třetích zemí v důsledku snižování nákladů. Kritéria pro čerpání se s nástupem ekonomické krize ještě dále změkčila. Ve skutečnosti ale prostředky z fondu čerpají až na jedinou výjimku bohaté státy EU a velké firmy.

"Díky Vladimíru Špidlovi teď mohou europoslanci nejen zbytečně utrácet peníze daňových poplatníků, ale zároveň sbírat doma popularitu. Pomohou velkým firmám, které to nepotřebují, a ukazují, že se voličům ´vyplatí´ je v Bruselu mít," říká europoslanec Milan Cabrnoch. "Občanští demokraté ani naše skupina Evropských konzervativců a reformistů pro vyplácení podpory nehlasovala. Sociální zabezpečení v západoevropských zemích je plně dostačující."

Zvláště úspěšné v získávání podpor jsou velké korporace v zemích s perfektně fungujícím systémem podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikací. Automobilky Renault nebo Volvo získaly vysoko přes 10.000 EUR na zaměstnance. Dalším markantním příkladem nesmyslnosti Špidlova eurofondu může být podpora pro irskou firmu, která přesunula výrobu nikoli do třetí země, ale do Polska.

Kontakt: MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu. milan.cabrnoch@europarl.europa.eu.

   
Tisková zpráva

Dne 23. září 2010 rozhodla Oblastní rada Občanské demokratické strany v Kolíně o odvolání dvou kandidátů, Jiřího Buřiče a Romana Pekárka, z kandidátky ODS pro komunální volby v Kolíně.
Na základě tohoto rozhodnutí volební zmocněnec ODS dne 27. září 2010 odvolal tyto dva kandidáty z kandidátní listiny ODS.
Pánové Jiří Buřič a Roman Pekárek za ODS v komunálních volbách v Kolíně nekandidují.
Na volebních lístcích jsou jména obou odvolaných kandidátů vytištěna. V době, kdy byli kandidáti odvoláni, již byly volební lístky vytištěny. Prohlášení o odvolání kandidátů bude podle zákona uveřejněno ve všech volebních místnostech.
Hlasy, které by odvolaní kandidáti ve volbách dostali, jsou podle Zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí neplatné.

   
 
Slavnostní otevření atletického stadionu
Slavnostní otevření atletického stadionu
V Kolíně v Borkách byla v pondělí 4.10.2010 slavnostně přestřižena páska nově postaveného atletického stadionu. Akce se zúčastnila řada lidí, která se na výstavbě stadionu podílela, zejména Jakub Plašil, předseda představenstva SMSK, a.s. Právě Správa městských sportovišť Kolín celou akci zaštiťuje. Nový stadion se může pyšnit čtyřsetmetrovou dráhou a sektory pro všechny technické disciplíny. Součástí areálu stadionu bude i hrázděná budova, která se stane zázemím atletů.
   
 
Kolínská ODS
Jakub Plašil

Jakub Plašil

Vážené dámy, vážení pánové,
kolínská ODS prošla pravděpodobně nejtěžším obdobím své dosavadní existence.
Názorový střet a nutná generační obměna nás zastihly v tom nejnevhodnějším okamžiku před komunálními volbami. Stalo se, a přesto si myslím, že je to dobře, že se tak stalo. Dává nám to novou šanci, novou sílu, nové lidi a hlavně novou chuť do další práce. Ano, práce pro Kolín, to je to nejdůležitější, čehož jsme schopni a co nás všechny spojuje.
Věřím, že nám naši příznivci zůstanou nakloněni, že pochopí, že nutný radikální zásah do kandidátky byl nezbytný a že nakonec tím nejdůležitějším a zásadním co převládne, jsou výsledky naší práce, kterých jsme i v době hospodářské krize a kulminace městských dluhů dosáhli viditelně dost. Naše kandidátka je dobrá, výrazně omlazená, ale zároveň také zachovávající nezbytnou kontinuitu. Naši lidé jsou připraveni být platnými zastupiteli.

S pozdravem a přáním hezkého dne
................................................................ Jakub Plašil

   
 
Otakarův reliéf pro Osobnost roku 2010
Martin Špinka
Předsednictvo Spolkové rady Kolína na své schůzi 23. září přijalo návrhy na udělení Otakarova reliéfu pro Osobnost roku 2010. Mezi prvními navrženými je kandidát ODS Martin Špinka, navržený mimo jiné za organizační zabezpečení slavnostního zasedání k 60. výročí vzniku útvarů Pomocných technických praporů, které těžce poznamenaly životy tisíců lidí nepohodlných komunistickému režimu. Martin Špinka tak rozšířil řady členů ODS navržených na prestižní ocenění udělované od roku 1993.
   
 
MUDr. Milan Cabrnoch představuje kandidátky ODS
MUDr. Milan Cabrnoch

Pane doktore, blíží se volby do zastupitelstev měst a obcí. Po čtyřech letech půjdou občané 15. a 16. října 2010 znovu zvolit své zastupitele. Můžete nám představit kandidátky ODS v okrese Kolín?
Jistě, rád. V našem okrese se budeme ucházet o hlasy voličů v celkem sedmnácti obcích. Máme své kandidátky ve městech a ve větších obcích, ale i v obcích menších.
V okrese Kolín kandiduje celkem 210 kandidátů ODS, z toho polovina (105) členů ODS a polovina nestraníků. Výjimkou je jediný člen jiné politické strany, a to v Zásmukách, kde na naší kandidátce kandiduje jeden člen TOP09. >pro celý článek klikněte zde<

   
  Dračí lodě "Pohár starosty města Kolína"
Dračí lodě MUDr.Milan Cabrnoch Na Kmochově ostrově v Kolíně 11.9. 2010 proběhl III. ročník závodů dračích lodí o "Pohár starosty města Kolína". Závodu se zúčastnil i tým Město Kolín, za který odstartoval i starosta města Jiří Buřič, kandidát za ODS. Celodenní program zpestřil Volební stánek ODS a zejména skákací hrad, který děti nejvíce ocenily.
   
  STAVBA ROKU 2010
Stavba roku

Ve čtvrtek 9.9.2010 se na Centrálním dětském hřišti uskutečnil slavnostní ceremoniál, na kterém byl zástupcům města p. Buřičovi a Mgr. Pekárkovi předán výroční certifikát Stavba roku 2009, kterou se stalo Centrální dětské hřiště Rimavská Sobota. Akce se zúčastnilo mnoho významných kolínských osobností, projektant Ing. arch. Havlíček, zástupci investora, zhotovitelské firmy Geosan a firmy SMSK, která na celou stavbu dohlížela v čele s Jakubem Plašilem.

   
Webmaster: Michaela N.  
© ODS Kolín 2010    
C ODS Kolín 2010